Pokrycie ubezpieczenia, uchylenia i polityka

Szukasz najszerszego pakietu ubezpieczeń? Z pewnością go mamy ...

Twój pojazd samochodowy jest chroniony naszym Premium ubezpieczeniem! W przypadku uszkodzenia lub kradzież samochodu, najemca nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wkładu własnego tak długo, jak korzysta z samochodu i jest zgodny z warunkami. W czasie odbioru pojazdu nie jest wymagany z depozyt karty kredytowej i nie trzeba zapłacić za dodatkowe ubezpieczenia.

CDW - Pełne ubezpieczenie Autocasco BEZ WŁASNEGO WKŁADU Najemca jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. Pojazdy są objęte z całą odpowiedzialnością oraz w pełni kompleksowym ubezpieczeniem od uszkodzeń samochodów i nieruchomości.

FDW & WUG - Pełne ubezpieczenie Autocasco BEZ WŁASNEGO WKŁADU Pełne Ubezpieczenie od Szkód | które obejmuje uszkodzenia spowodowane od spodu pojazdu, uszkodzenie szyb, szkody spowodowane przez ogień, przebicie opon i uszkodzenia silnika. Może to być również nazwane Ubezpieczenie całkowicie znoszące odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia samochodu (SCDW) lub Pełne ubezpieczenie od wypadku (FCDW) lub ubezpieczenie Kół i szyb (WUG).

TP - Ubezpieczenie od Kradzieży BEZ WŁASNEGO WKŁADU To ubezpieczenie od wypadków kradzieży dotyczy wynajmującego w przypadku, gdy pojazd zostanie skradziony. Z wyjątkiem w przypadku, gdy kradzież występuje z powodu niedbalstwa. To ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży dobytku klienta, np. aparatu fotograficznego, toreb podróżnych lub telefonów komórkowych.

Ubezpieczenie PL - Odpowiedzialność Cywilna Nasze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje do 1.000.000 euro dla osób i do 1.000.000 euro dla uszkodzonego mienia. Może również, nazywać się PLI.

Prywatne Ubezpieczenie Wypadkowe PAI Nasze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje do 1.000.000 euro dla osób i do 1.000.000 euro dla uszkodzonego mienia. Może również, nazywać się PLI.


Potrzebujesz więcej informacji o naszych ogólnych zasadach i warunkach najmu?

Kieruj się tym linkiem, aby zobaczyć szczegółowy przewodnik wytycznych i zasad wynajmu samochodu.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Przeczytałeś zasady naszej wypożyczalni, informacje o polisie ubezpieczenia i nadal masz pytania, na które szukasz odpowiedzi? Przeczytaj stronę Najczęściej Zadawane Pytania, aby znaleźć odpowiedź na większość pytań, które możesz mieć.
Co więcej, możesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego online, aby wysłać do nas wiadomość.